Geschreven op 24 mei 2009

Ver Weg.....

Je bent heel ver weg van huis….dan krijg je dat ene telefoontje dat voorgoed alles heeft veranderd. Wat erop volgt, valt niet te beschrijven. Naast het proberen het te begrijpen, het diepe verdriet, de woede, de machteloosheid, de intense pijn….met elkaar probeer je in die dagen erna alles zo goed mogelijk te regelen zodat er voor Jordy nog een heel mooie dag zal zijn.

Uren hebben we gesproken, zijn we met raad en daad bijgestaan. De samenkomst is op verzoek van ons geleid door dominee Schutte van defensie. Samen met Kapitein Kuipers en Luitenant Nooitmeer, zij alledrie hebben zo hard gewerkt en ons geholpen. Tot op zaterdag zelf aan toe moest er nog gezamenlijk aan het draaiboek worden gesleuteld.

En dan is daar die samenkomst…waarbij het openingswoord en het slotwoord vanuit de kerk kwam. Daar hadden wij begrip voor, tenslotte mochten wij gebruik maken van het kerkgebouw.
Geen enkel begrip hebben wij echter voor de inhoud van de opening en het slot. Hoe bestaat het dat er toch door hen over ‘god’ werd gesproken. Dat was absoluut tegen ons uitdrukkelijk verzoek in, wij wilden dat niet horen. Het hele kleine beetje geloof dat wij misschien nog hadden, is met de dood van Jordy voorgoed weggeslagen. Met alle respect voor iedere andersdenkende, maar voor ons is dit voor altijd verdwenen.
En zonder enig overleg, wij wisten van niets, kwam daar toch die collecte! We hadden een samenkomst, geen kerkdienst. Overleg met ons had er waarschijnlijk toe geleid dat er wel om iets gevraagd had mogen worden, maar wel op geheel andere wijze en op een manier die bij de samenkomst EN bij Jordy had gepast.
Deze twee zaken hebben bij ons een donkere wolk over de verder zo prachtige, mooie samenkomst gelegd.

Alle mensen van defensie, wat zijn wij jullie dankbaar en wat hebben jullie het mooi gedaan.
En wat doen jullie nu nog steeds voor ons;groot respect!
Voor de mw. die namens de kerk sprak kunnen wij alleen maar zeggen, realiseer je je eens goed wat je mensen aandoet met het opdringen van je eigen mening.

Tijdens de samenkomst zijn er verschillende, met zorg uitgekozen muziekstukken te horen geweest. Wij leggen graag uit met welke betekenis en achtergrondgedachte deze songs zijn gekozen.
Aan Jordy had ik tijdens de samenkomst nog graag het volgende gezegd, maar dat lukte mij niet meer hardop

‘Lieve, lieve Jordy, als je in staat was om nog eenmaal je hoofd op te tillen en te zien hoeveel mensen er voor jou waren gekomen en je liefhebben, dan had je met een vette knipoog en je maar al te bekende omkrullende lachje rond je mond je hoofd tevreden weer laten zakken. Het zou niemand hebben verbaast als je daar, met opgestoken duim, nog één van je maar al te bekende grapjes aan had toegevoegd’.


Wij zullen altijd van je blijven houden

Muse
Openingslied bij binnen brengen van Jordy

Afscheid nemen bestaat niet
Nooit nemen wij afscheid van Jordy, hij zal altijd in onze harten blijven voortbestaan.

De Steen
De weg van Jordy is naar een andere dimensie verlegd. Welke hij nu bewandeld zullen wij hier bij leven nooit weten, door ons kan hij niet meer gevolgd worden, laat het vooral een mooie nieuwe weg zijn waar hij nu gelukkig is.

As I Lay me Down
Gekozen door Ralf.
Samen reden zij vaak naar de kazerne in Ermelo en in het weekend weer naar huis. Naar dit lied luisterden Jordy en Ralf altijd tijdens deze ritten.

The Scientist
Gekozen door de vrienden van ‘The Cube’.
Een populaire song van Jordy die vaak werd gedraaid in hun plaatselijke 'keet'

De Soldaat
Gekozen door Jeroen
Jordy heeft onlangs een gesprek gehad met zijn broer Jeroen tijdens een autorit. Jordy vertelde toen dat, mocht hem tijdens diensttijd iets overkomen, op welke wijze dan ook, hij graag dit nummer zou willen horen.

I Believe I can Fly
Gekozen door Angela
In de overtuiging dat Jordy altijd om om ons heen zal blijven zweven en aanwezig blijft in ons leven, op welke wijze dan ook.

Open Einde
Met deze song is Jordy naar zijn laatste plekje gebracht na de samenkomst. Het Open Einde zal voor ons altijd blijven bestaan.

Last Post
Eerbetoon van de soldaten aan Jordy.

Ik Wou Dat Ik Jou Was
Speciaal van Jeroen aan Jordy
Voor Jeroen dé treffende tekst voor de broers samen. Dit had tijdens de samenkomst gedraaid moeten worden, maar door alle hectiek is dit Jeroen ontgaan. Daarom wel hier vermeld.

Nobody say it was easy
De hardcore uitvoering van een populair lied van Jordy. Dit had na de samenkomst in de tent gedraaid moeten worden.

Testament
Extra
Boodschap aan ons allemaal, zodat Jordy nooit vergeten zal worden...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hier kan worden gereageerd